Değerli Paydaşlar,

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 50 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994 yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 12 bini aşkın üyesi, 10 şehrimize yaygınlaşan şube yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkezi desteği ile Eskişehir Şubesi tarafından ilki 2019 yılında "Sağlıkta Dijital Dönüşüm" teması ile düzenlenen Sempozyumun ikincisi "Yapay Zeka" ana teması ile 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde Hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

  Sağlık ve bilişim alanındaki birçok uzmanı bir araya getirecek sempozyumda; Alanında uzman konuşmacıların katılacağı
 • "Sağlık Sisteminde Dijitalleşme",
 • "Teletıp Uygulamaları",
 • "Sağlıkta Yeni Trendler ve Gelecek Öngörüleri",
 • "Sağlık Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları",
 • "Sağlık Sektöründe Veri Entegrasyonu",
 • "Sağlık Sektörüne Farklı Bakış Açıları",
konulu panellerdeki oturumlarla gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de bilişim ve sağlık alanında karşılaşılan sorunlara ışık tutması ve sektörü bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıyan Sempozyuma herkesi bekliyoruz...

 

Türkiye Bilişim Derneği

SEMPOZYUMUN AMACI

2. Eskişehir Sağlık ve Bilişim Sempozyumu’nun amacı; Bilişimin her geçen gün kamu ve özel sektörde daha fazla ve etkin kullanılması sonucunda ticaret ve sanayi başta olmak üzere sağlık alanında da giderek artması bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman konuşmacıların katılacağı toplam 6 oturumda "Sağlık Sisteminde Dijitalleşme", "Teletıp Uygulamaları", "Sağlıkta Yeni Trendler ve Gelecek Öngörüleri", "Sağlık Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları", "Sağlık Sektöründe Veri Entegrasyonu" ve "Sağlık Sektörüne Farklı Bakış Açıları" konuları tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.

 

HEDEF KİTLE

 • Hekimler,
 • Eczacılar,
 • Sağlık Çalışanları
 • Sağlık ve bilişim alanında çalışan profesyoneller
 • Sağlık ve bilişim alanında eğitim veren, araştırma yapan akademisyen ve öğrenciler
 • Bilişim güvenliği uzmanları,
 • Adli bilişim uzmanları,
 • Sağlık alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri.