Program

1. GÜN – 21 EKİM 2021, PERŞEMBE
09:30 – 10:15 Açılış ve Protokol Konuşmaları
09:30 - 09:35 Gamze KARA MAĞDEN, Organizasyon Komitesi Adına | Görsel
09:35 - 09:40 Av. Dr. Barış GÜNAYDIN, TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı | Görsel
09:40 - 09:50 Ahmet KAPANOĞLU, Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri | Görsel
09:50 - 10:00 Ali YAZICI, TBD 2. Başkanı | Görsel
10:00 - 10:15 Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü | Görsel
10:15 – 10:45 Davetli Konuşmacı
Tübitak’ın Medikal Biyoteknoloji Alanındaki Faaliyet ve Gelecek Odaklı Stratejileri
Prof. Dr. Hasan MANDAL, Tübitak Başkanı | Görsel
10:45 - 11:00 Ara
11:00 – 12:00 1. Oturum: Sağlık Sisteminde Dijitalleşme
Moderatör
Prof. Dr. Ahmet ÇABUK, Microbiota | Görsel
11:00 - 11:20 Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri
M. Fatih ULUÇAM, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı | Görsel
11:20 - 11:40 2021 Dijital Hastane EMRAM Hedefleri ve Yol Haritası
Doç. Dr. İlker KÖSE, HIMSS Analitik Türkiye Direktörü | Görsel
11:40 - 12:00 Sağlıkta Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi
Kenan IŞIK, ICI Teknoloji | Görsel
12:00 - 13:30 Yemek Arası
13:30 – 14:30 2. Oturum: Teletıp Uygulamaları
Moderatör
Prof. Dr. Ahmet YAZICI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | Görsel
13:30 - 13:50 Yapay Zeka ve Teletıp Uygulamaları
Yasin YARBAY, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü | Görsel
13:50 - 14:10 Tıp Teknolojilerinde İnovasyon ve Tıp Alanında Kişisel Verilerin Tasarımdan İtibaren Korunması
Av. Sabire Sanem YILMAZ, Muğla Barosu | Görsel
14:10 - 14:30 Yenilikçi Rehabilitasyon Teknolojileri
Dr. İsmail UZUN, İnosens | Görsel
14:30 - 15:00 Ara
15:00 – 16:00 3. Oturum: Sağlıkta Yeni Trendler, Teknolojiler ve Gelecek Öngörüleri
Moderatör
Av. Dr. Barış GÜNAYDIN, TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı | Görsel
15:00 - 15:20 Sağlıkta Gelecek ve Yapay Zeka
Dr. Cenk TEZCAN, Bwise & Bwell | Görsel
15:20 - 15:40 Nadir Hastalıkların Tedavisinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
Dr. Cihan TAŞTAN, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi | Görsel
15:40 - 16:00 Medikal Hologram Projesi
Dr. Mürsel HASPULAT, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi | Görsel
2. GÜN – 22 EKİM 2021, CUMA
09:30 – 10:30 4. Oturum: Sağlık Sektörüne Farklı Bakış Açıları
Moderatör
Dr. Tülin Pınar ESER, KAHEV | Görsel
09:30 - 09:50 Sağlık Turizmi ve Bilişim
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Atılım Üniversitesi | Görsel
09:50 - 10:10 Sağlık Hizmetleri Finansmanı: Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN, Hacettepe Üniversitesi | Görsel
10:10 - 10:30 Sağlıkta Dijitalleşme ve Güvenlik Sorunları
Mehmet Ali İNCEEFE, TBD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı | Görsel
10:30 - 11:00 Ara
11:00 – 12:00 5. Oturum: Sağlık Sektöründe Entegrasyon
Moderatör
Dr. Sedat TELÇEKEN, Eskişehir TGB Yönetici Şirket ATAP AŞ | Görsel
11:00 - 11:20 HES – E-Nabız Entegrasyonu
Eray ORHAN, T.C. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Birim Sorumlusu | Görsel
11:20 - 11:40 Sağlık Sektöründe Yapay Zeka: Türk Beyin Projesi
Dr. Ramazan TERZİ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Görsel
11:40 - 12:00 Bilgi Güvenliğinde Yönetsel Süreçlerin Önemi
Dilek ŞEN KARAKAYA, T.C. Sağlık Bakanlığı BGYS Birim Sorumlusu | Görsel
12:00 - 13:30 Yemek Arası
13:30 – 14:30 6. Oturum: Sağlık Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları
Moderatör
Doç. Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Eskişehir Teknik Üniversitesi | Görsel
13:30 - 13:50 Cerrahi Alanında Yapay Zeka Uygulamaları
Prof. Dr. Baran TOKAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Görsel
13:50 - 14:10 Psikiyatrik Hastalıkların Tanısında Makine Öğrenme Modeli
Doç. Dr. Ferdi KÖŞGER, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Görsel
14:10 - 14:30 Yapay Zekanın Buluşlarının Patentlenmesi
Erdem KAYA, Erdem Kaya Patent | Görsel
14:30 - 15:00 Kapanış: Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
Sonuç Bildirgesi Sunum
Av. Dr. Ahmet Haşim ALAGÜNEY, TBD Eskişehir Şubesi Genel Sekreteri | Görsel